Reacties

 1. Victor VAN HAREN zegt

  Mooie ideeën, maar niet realistisch om bijvoorbeeld voor mindervermogenden een lagere brandstofaccijns voor te stellen, superfraudegevoelig en kost honderden extra ambtenaren: de toeslagenaffaire zal erbij verbleken. De crux zit hem – naar mijn idee – in de volledige aftrekbaarheid van deze kosten voor “zakelijke rijders” daardoor wordt misschien wel het grootste deel van de opbrengst weer weggegeven.

 2. Jan Juffermans zegt

  Iedereen per jaar evenveel CO2-budget, dat is echt eerlijk én effectief. En dan elk jaar 10% lager, zodat we creatief worden te leven met minder fossiele energie. Zie deze toelichting:

  Persoonlijke CO2-BUDGETTEN OM DE KLIMAAT-DOELSTELLINGEN TE KUNNEN HALEN, eerlijk en effectief!
  Deze pitch vraagt aandacht voor iets groots. “Het grote idee waarop iedereen zit te wachten”. Ik ontleen deze woorden aan David Van Reybrouck, die op 12 december 2021 in de Huizingalezing in Leiden precies het plan bepleitte dat we met de Werkgroep Voetafdruk Nederland op 11 januari 2022 in een petitie presenteerden aan leden de Tweede Kamer, de Commissie EZK .
  Persoonlijke CO2-budgetten dus. Voor alle volwassen inwoners. Maar ook bedrijven worden bij het plan betrokken. Er zijn meerdere voorstellen gemaakt, maar het meest concreet onderzocht zijn de TEQs, Tradable Energy Quotas, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Al meer dan 15 jaar geleden. Voorbereider van het TEQs-plan was David Fleming met het boek, vertaald: ‘Energieslank leven met klimaatdukaten’ .
  Mensen krijgen een jaarlijks CO2-budget, en zijn vrij om dat te besteden. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. In het begin is het budget nog ruim. Maar per jaar zal dat budget worden verlaagd, zodat iedereen steeds meer gaat afwegen waaraan het wordt besteed.
  Zo’n 10 jaar geleden concludeerde een Britse Kamercommissie al dat het een goed plan was, maar zijn tijd nog te ver vooruit… Nu is het uitermate urgent, gezien de steeds grotere klimaatrampen die jaarlijks ook toenemen.
  We stellen een belangrijke uitbreiding op het TEQs systeem voor: ook de overheid krijgt haar eigen CO2-budget, en zal dat vervolgens over alle departementen, provincies en gemeentes verder moeten verdelen. De overheid kun je immers ook zien als een eindgebruiker van energie, net zoals de burgers. Mensen realiseren zich wellicht onvoldoende dat ook de overheid energie gebruikt, voor het algemeen belang.
  Of er ook gehandeld kan worden met de CO2-budgetten is nog een discussie. Er zijn voor- en nadelen. Persoonlijk lijkt het me goed dat mensen die budget overhouden dat kunnen verkopen aan de overheid, zodat het uit de markt genomen kan worden. Geeft een extra reductie van de CO2-uitstoot.
  Wat betreft de acceptatie van zo’n systeem: recent onderzoek van TNO wees uit dat, mits alle sectoren van de maatschappij erbij worden betrokken, met name ook bedrijven, twee-derde van de Nederlanders voorstander is van zo’n systeem. Daar voldoet dit plan volledig aan.
  Nu heb ik geen tijd de precieze werking van het systeem geheel te schetsen. Ik vraag u daarom dringend om de Huizingalezing van David Van Reybrouck te beluisteren, de link naar precies het gedeelte over de persoonlijke emissierechten kan ik u doorgeven. Beter kunnen wij het niet verwoorden.
  We hopen dat uw Expertteam actie gaat ondernemen om tot onderzoek en besluitvorming over zo’n budgetteringssysteem te komen. Jaren van onderzoek, daar hebben we de tijd niet meer voor, en zo ingewikkeld hoeft invoering van het systeem niet te zijn.
  Jan Juffermans, Werkgroep Voetafdruk Nederland, september 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.