Reacties

 1. Tonny Stoltenborg zegt

  Klimaat en CO2 zijn belangrijke en twee aan elkaar gekoppelde factoren.
  Duurzame Energie gaat echter om meer.
  Stel dat we klimaatbeleid voor 100% voor elkaar krijgen en in 2050 alle energie uit duurzame bron afkomstig is.
  Dan voorzie ik een ander heel dringend probleem namelijk ruimte.

  Voorbeeld: het huidige totale energieverbruik (warmte, elektra en transport) in de provincie Gelderland
  is equivalent aan de opbrengst van 8000 windturbines van elk 2 MW (recente info van Alliander).
  Voor 8000 windturbines is er, in de relatief dun bevolkte provincie Gelderland, niet voldoende ruimte
  Om 1 windturbine ter vervangen door zon-pv is ongeveer 4 hectare zonnepanelen (PV) nodig.
  Dat betekent dat als we niet nu voor 99% inzetten op het terugdringen van het energieverbruik in absolute zin we in 2050 in een bos van windturbines en zonnepanelen (velden) zullen wonen en recreeren.
  Vanuit dat perspectief is de eenzijdige focus nu op CO2-reductie niet meer dan de etalage van/voor neoliberale (materiele) groei.
  Om dat te voorkomen moeten we niet (alleen) focussen op CO2 reductie maar nog veel meer op het in absolute zin terugdringen van het energieverbruik met tenminste 90%.
  zie ook: http://www.factor10.de

 2. roland zegt

  Opmerkelijke uitspraken “het succes van Urgenda en al die leuke lokale energie-initiatieven: ‘Kijk er gebeurt genoeg, die burger doet het zelf al allemaal. Er is geen overheidssturing nodig … veel milieuorganisaties kiezen een Urgenda-achtige benadering: bevorderen van elektrisch rijden, spaarlampen… Dat is niet slecht, maar een of twee organisaties die dat doen lijkt me wel genoeg. Waar is de klassieke lobby, waar is de machtsvorming?”
  Geen overheidssturing? Ze vergeten ook dat veel van die zaken zonder overheidssubsidie en overheidsregeling mislukken. Voor zon- en windenergie geldt een verplichte opname in het net en een prettige verrekening met saldering waardoor de stroomopslag “gratis” is. Zeewind vergt jarenlange een enorme subsidie.

  Helaas niets over de instemming met de geschrapte kolenheffing die haaks staat op het “collectieve plafonds aan de CO2-huishouding”. Niets over een minder energieverbuik zoals een halvering, laat staan een teruggang van 90% die de vorige reactie nastreeft (welke ingrijpende maatregelen met veel dwang zijn daarvoor nodig?). Afvang en opslag van CO2 vergt juist weer meer energie en maakt langer gebruik van fossiel acceptabel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.